Heeft u een klacht? Bespreek het

Brochure Klachtenregeling DOKh

U vindt de bovenstaande en aanvullende informatie ook op de website van DOKh www.dokh.nl