Wij hopen dat de links u helpen om u zelf te informeren over medische zaken in het algemeen of over uw eigen medische situatie. De informatie achter deze links vervangt echter geen doktersadvies. Heeft u vragen of zorgen? Blijf er niet mee zitten en bespreek ze met uw huisarts.

Algemene medische informatie
Thuisarts.nl
Betrouwbare en uitgebreide informatie over ziekten en aandoeningen in het dagelijks leven.

Apotheek.nl
Betrouwbare informatie over de meest gebruikte geneesmiddelen, waarvoor ze worden gebruikt en wat de bijwerkingen zijn.

RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Onafhankelijke en betrouwbare informatieverstrekking op het gebied van gezondheid, geneesmiddelen, milieu, voeding en veiligheid. Denk onder meer aan het laatste nieuws over griepepidemieën, vaccinaties, infectieziekten.

Algemene informatie over Leefstijl
Voedingscentrum
Alles over gezond, duurzaam en veilig eten

Geestelijke Gezondheid
NHG voorlichting GGZ
Overzicht met betrekking tot informatie over veelvoorkomende psychische problemen

De Depressie Vereniging
Informatie over depressie.De Depressie Vereniging is door het Ministerie van VWS aangemerkt als de representatieve organisatie van en voor mensen met klachten van depressieve aard en hun naasten.

Angst, Dwang en Fobie stichting
Informatie over angstklachten, dwangklachten en fobieen. De ADF stichting is door het ministerie van VWS aangemerkt als de representatieve patiënten- familieorganisatie van en voor mensen met angst- en dwangklachten en hun naasten.

Alzheimer Nederland
dementie.nl
Informatie over Alzheimer en andere vormen van dementie

Gezondheid en Reizen
LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering)
Globale en algemene informatie over de risico’s bij reis en verblijf in (sub)tropische gebieden en over preventieve maatregelen daartegen bedoeld voor reizigers.