Home

Algemene informatie

Op onze site vindt u alle praktische informatie over onze praktijk, en tevens informeren wij u over een aantal medische onderwerpen.

Momenteel is de praktijk open voor nieuwe patiënten.

publicatiedatum 11-04-2023

Voordat u een afspraak maakt:

U kunt op de volgende website bekijken of u een afspraak nodig heeft: https://moetiknaardedokter.nl/

Wat is Moet ik naar de dokter?

Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepalen of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet. Makkelijk, veilig en snel.

Hoe betrouwbaar is de informatie?

De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen. Alle vragen en adviezen zijn zorgvuldig samengesteld door een team van triagespecialisten. Daarnaast is Moet ik naar de dokter? de eerste medische app in Nederland die een zogenaamde CE-markering heeft verkregen. Een CE-markering geeft aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese (veiligheid)regels voldoet en dat de conformiteit- en overeenstemmingprocedures zijn voltooid. Publicatiedatum 20-02-2024

Bloedonderzoek of ander aanvullend onderzoek:

Wanneer u, op initiatief van uw huisarts, bloed heeft laten prikken of ander aanvullend onderzoek heeft laten verrichten, dient u zelf contact op te nemen over de uitslag.
De uitslag is over het algemeen bekend binnen 1 week.

 

Algemene informatie over Corona

Voor algemene informatie over Corona kunt u de website van het RIVM  RIVM coronavirusRijksoverheid of Thuisarts.nl bekijken, of bellen met het landelijke nummer 0800-1351.