Praktijkinformatie

Bellen met de praktijk:

Op werkdagen is er altijd iemand aanwezig in de praktijk. Met uitzondering van woensdagmiddag, dan kunt u voor dringende zaken contact opnemen met de praktijk van dokter Gianotten via telefoonnummer; 072-5330400. Op alle andere werkdagen krijgt u als u het nummer van de praktijk belt, de assistente aan de telefoon. Zij helpt u verder met het maken van een afspraak of verbindt u door met de huisarts.

De assistente:

De assistente maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken (voor aanvragen van een huisbezoek graag bellen tussen 8.00 en 11.00). De assistente weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen. Als u belt om een afspraak te maken en het spreekuur zit vol, dan zal de assistente u vragen naar de aard van uw klacht. Als het echt dringend is, zal zij proberen toch nog dezelfde dag een afspraak voor u te maken. De assistente heeft genoeg ervaring en instructies van de arts om het spoedeisende karakter van uw vraag in te schatten.

Verrichtingen en onderzoek:

Bloedonderzoek of ander aanvullend onderzoek:

Wanneer u, op initiatief van uw huisarts, bloed heeft laten prikken of ander aanvullend onderzoek heeft laten verrichten, dient u zelf contact op te nemen over de uitslag.
De uitslag is over het algemeen bekend binnen 1 week.

Blaasonsteking:

Vrouwen kunnen wel eens last hebben van blaasontsteking. Als u pijn hebt bij het plassen of heel vaak moet plassen, dan is het verstandig om uw urine te laten onderzoeken. Geef uw urine, bij voorkeur ochtendurine, voor 10 uur ‘s ochtends af bij de assistente en u kunt voor 11.30 uur bellen voor de uitslag. Zet wel duidelijk uw naam en geboortedatum op het potje.

Wrattenbehandeling:

Eenmaal per maand op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur kunt u terecht voor wrattenbehandeling. Gaarne hiervoor telefonisch een afspraak maken.

Rijbewijskeuringen:

Het is binnen de praktijk helaas niet mogelijk om een rijbewijskeuring te laten doen.
U kunt wel terecht bij:
www.regelzorg.nl
of
debergensehuisartsen.praktijkinfo.nl/pagina/112/rijbewijskeuring/