Diabetesspreekuur

Het diabetesspreekuur is een speciaal spreekuur waardoor de driemaandelijkse controle bij mensen met diabetes mellitus type II gewaarborgd wordt.

Het diabetesspreekuur wordt  uitgevoerd door praktijkondersteuner Chantal de Geus. Hiervoor volgt zij regelmatig bijscholingen. Zij voert het spreekuur uit in nauw overleg met de artsen.

Diabetes mellitus type II is een aandoening waarbij de suikerwaarden in het bloed te hoog worden. Dit heeft de maken met problemen met de aanmaak van insuline en met de gevoeligheid voor deze insuline. Heeft u suikerziekte, dan heeft u veel meer kans op problemen met bijvoorbeeld uw nieren, ogen, voeten of hart en bloedvaten.
Zowel de bloeddruk, de glucosewaarden als het cholesterol moeten daarom streng geregeld worden. Dit gebeurt vrijwel altijd met een combinatie van medicijnen. Daarom is het belangrijk dat u regelmatig op controle komt.

Op het spreekuur vindt controle plaats van o.a. de bloeddruk, het gewicht en de voeten. Om de kans op bovengenoemde problemen zo klein mogelijk te maken is het meestal nodig om de bloeddruk en het cholesterol met medicijnen omlaag te brengen. Het suikergehalte zal eveneens met medicijnen omlaag gebracht worden. Ook wordt voorlichting gegeven over alles wat met diabetes mellitus te maken heeft. Dit kan gaan over voetverzorging of voeding, maar ook over de medicijnen of lichamelijke problemen. Tevens wordt in de gaten gehouden of het tijd is voor de controle door de oogarts.

Het is de bedoeling dat u mits er geen problemen zijn 4 keer per jaar voor controle komt. Dat wil zeggen 3 keer per jaar voor een normale controle (3 maandelijkse controle) en 1 keer per jaar voor een uitgebreide controle (jaarlijkse controle).  Wanneer u klachten heeft m.b.t. uw diabetes hoeft u niet te wachten tot de eerstvolgende controle maar kunt u contact opnemen met de assistente voor het maken van een afspraak op het reguliere spreekuur.

Het diabetesspreekuur vind plaats op maandag en vrijdagmiddag.

Voor vragen kunt u terecht bij de assistente 072 5333080