Spirometrie afspraak

Als u lijdt aan astma of COPD kan de werking van uw longen (de longfunctie) in de loop van de tijd sneller achteruit gaan dan voor uw leeftijd normaal is. Dit is met name het geval als u COPD heeft. Maar ook als u astma heeft met regelmatig terugkerende klachten is er een kans dat uw longfunctie langzaam verslechtert. Dit kan in eerste instantie gebeuren zonder dat u het merkt!

Daarom is het van belang dat uw longfunctie regelmatig wordt gemeten. Hoe vaak dat hangt af van de ernst van uw aandoening. Soms is 1 keer in de paar jaar voldoende en soms is enkele keren per jaar wenselijk.

Door de longfunctie te meten (spirometrie) kunnen we de ernst van de COPD bepalen. Bij spirometrie meten we de hoeveelheid lucht, die u na rustig diep inademen maximaal kunt uitademen: dit zegt iets over de inhoud van uw longen. Ook meten we hoeveel lucht u in één seconde kunt uitblazen: dit zegt iets over de vernauwing van uw luchtwegen.

De longfunctie wordt gemeten met een spirometer. Het onderzoek is eenvoudig. De praktijkondersteuner zegt precies wat u moet doen. U krijgt een klem op uw neus. U gaat rechtop zitten en ademt zo diep mogelijk in. Vervolgens ademt u zo hard en volledig mogelijk uit door het mondstuk van de spirometer. Direct daarna ademt u weer zo diep mogelijk in.

Een spirometrisch onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.